Tietoturvan suurin riski – olethan huomioinut nämä asiat

Mikä sitten on tietoturvan suurin riski? Suurimpana riskinä yrityksen – tai miksei yksityishenkilönkin – tietoturvassa voidaan pitää puutteellista ymmärrystä käytössä olevasta toimintaympäristöstä ja siihen kohdistuvista uhkista. Toisin sanoen laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvä ymmärrys ei ole välttämättä riittävällä tasolla, jotta uhkakuvat, joista kuitenkin ollaan tietoisia, näyttäytyisivät erityisen uhkaavina tai todellisina käyttäjälle. Pahimmassa tapauksessa ne jopa sivuutetaan.  

Nykypäivänä niin yksityishenkilöihin kuin yrityksiinkin kohdistuu jatkuvasti enemmän tietoturvauhkia. Nämä uhat on tärkeää onnistua torjumaan ennen kuin mitään peruuttamatonta vahinkoa tapahtuu. Kaiken a ja o on tietoturvariskien minimoiminen tiedostamalla, havainnoimalla, ennakoimalla ja varautumalla mahdollisimman hyvin etukäteen, sillä tietomurron jo tapahduttua on valitettavasti liian myöhäistä. Pahimmatkin uhkakuvat voivat jäädä vain uhkakuviksi, kun ne havaitaan ajoissa ja niihin osataan varautua ennakkoon.  

Tietoturvauhka on todellinen – taklaa tietoturvan suurin riski varautumalla oikein

Tietoturvassa on lukuisa määrä riskejä, jotka yrityksen on tärkeää ottaa huomioon suojautuakseen mahdollisilta tietoturvamurroilta. Erilaiset kalasteluyritykset ovat erittäin yleisiä nykypäivänä. Erilaisilla linkeillä voidaan yrittää kalastella tietoja, pankkikorttitunnuksia tai rahaa yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä. Rikolliset ovat muuttuneet koko ajan ovelimmiksi ja keksivät jatkuvasti uusia tapoja päästä murtautumaan yritysten toimintaympäristöihin. Rikollisten tavoitteena on usein kaapata yrityksen toiminnan kannalta tärkeää tietoa, jota myydään eteenpäin tai sillä kiristetään yrityksiä maksamaan lunnaita.  

Oletko miettinyt mitä tapahtuisi, jos yrityksesi koko toimintaympäristö lukittaisiin ulkopuolisen toimesta, tiedot vuotaisivat ja koko yrityksen toiminta lamaantuisi? Riski vastaavanlaisen uhkakuvan toteutumiselle on tänä päivänä hyvin todellinen ja siihen varautuminen on ehdottoman tärkeää jo yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta.  

On hyvä huomioida, että ilman asianmukaista varautumista yrityksestä tulee entistä haavoittuvampi ja alttiimpi tietoturvahyökkäyksille.  

Tietoturvassa on ihmisen mentävä aukko

Tänä päivänä jo laki velvoittaa yrityksiä suojaamaan asiakastietonsa tietoturvarikoksia vastaan asianmukaisella tavalla. Vahinkoja ei siis voi, eikä saa sattua, vaan yritysten on tärkeää varautua mahdollisiin uhkakuviin, kuten tietovuotoihin, ennakkoon. Tietoturvan suurin riski eli sekä yritysjohtajien ja työntekijöiden ymmärrys yrityksen toimintaympäristöistä ja niihin kohdistuvista uhista voidaan torjua lisäämällä ymmärrystä koulutuksen avulla. Myös yrityksen sisäinen viestintä on avainasemassa. Pienet ja isommatkin kalasteluyritykset voidaan huomata tehostamalla yrityksen viestintää. Tietoturvassa on aina ihmisen mentävä aukko, joten loppukäyttäjien ymmärryksen lisääminen tietoturva-asioissa on merkittävässä asemassa tietoturvarikosten torjunnassa.  

Aalto-Yliopiston kyberturvallisuusprofessori Jarno Limnéll viittaa Helsingin kauppakamarin koulutuksessa mielenkiintoiseen tutkittuun faktaan, jonka mukaan keskiviikkoiltapäivisin tapahtuu eniten käyttäjävirheitä. Väsyneet, ylitöitä iltamyöhään tehneet ihmiset klikkaavat epähuomiossa väärää linkkiä ja se on siinä. 

Sen lisäksi, että otetaan haltuun tietoturvan suurin riski, on tärkeää laatia sekä toimintasuunnitelma että toipumissuunnitelma pahimman skenaarion varalle. Suunnitelma, jonka avulla yllä mainitun esimerkin kaltainen tilanne olisi voitu jopa estää. Kun toiminta- ja toipumissuunnitelma on laadittu asianmukaisesti, tiedetään, miten toimitaan esimerkiksi tilanteessa, jossa yrityksen serverille on murtauduttu. Näin yritys saadaan nopeammin jaloilleen ja liiketoiminta pääsee jatkumaan. Ilman toiminta- ja toipumissuunnitelmaa yrityksen toiminta voi lamaantua pitkäksikin aikaa ja menetykset voivat olla todella merkittäviä niin taloudellisesti kuin aineellisestikin, puhumattakaan mainehaitasta.  

Mitä tapahtuu, jos tietoturvan suurin riski jätetään huomiotta – se pahin skenaario

Tietoturvariskit ovat lisääntyneet nykymaailmassa todella huimaa vauhtia. Rikollisten keksiessä jatkuvasti yhä nerokkaampia tapoja tehdä tietomurtoja, on sekä yksityishenkilöiden että erityisesti yritysten ja organisaatioiden pystyttävä suojaamaan omaa dataansa ja IT-ympäristöjään entistä paremmin. Rikolliset myös kohdentavat toimintaansa nykyään entistä enemmän suoraan yrityksiin sen sijaan että kohteet valittaisiin sattumanvaraisesti. Mitä sitten voi pahimmillaan tapahtua, jos pahin uhkakuva toteutuu ja yritys joutuu tietoturvarikoksen kohteeksi? 

Kuvittele tilanne, jossa kaikki yrityksesi jopa kymmenien vuosien aikana tallennettu data katoaisi yhdessä yössä serverille tehdyn kyberhyökkäyksen myötä.  

Tällaisen tilanteen seuraamuksia voivat olla esimerkiksi: 

Verkkoympäristön lukkiutuminen. Verkkoympäristön lukkiutuminen ja tietojen mahdollinen manipulointi voi lamaannuttaa koko yrityksen toiminnan pitkäksi aikaa. 

– Taloudelliset ja aineelliset vahingot. Tietomurto voi aiheuttaa merkittävät taloudelliset ja/tai aineelliset vahingot yritykselle itselleen ja myös mahdollisesti kolmansille osapuolille. Tapahtumaketju voi edetä hyvinkin pitkälle, sulkea jopa kokonaisia tuotantolaitoksia ja vaikuttaa näin monen elämään. Vahingot voivat olla jopa satoja miljoonia euroja.  

– Tietovuoto. Yrityksen elintärkeä data kuten asiakastiedot päätyvät tietovuodon myötä vääriin käsiin. Niitä voidaan jopa myydä eteenpäin, jolloin ne saattavat päätyä esimerkiksi kilpailijan käsiin. Tietovuoto aiheuttaa lisäksi vakavaa mainehaittaa yritykselle.  

Identiteettivarkaudet. Yksi mahdollinen skenaario on tilanne, jossa yritysjohtaja joutuu identiteettivarkauden kohteeksi, jolloin hänen nimissään voidaan lähettää esimerkiksi kalastelulinkkejä. Kalastelua voi tapahtua esimerkiksi sähköpostilla mutta myös tekstiviestitse tai jopa puhelimitse

Tietoturvan suurin riski – mitä sille voidaan tehdä?

Tietoturvan suurin riski eli puutteellinen ymmärrys toimintaympäristöstä ja uhkiin varautumiseen aiheuttaa usein sen, ettei yrityksellä ole välttämättä käytössään ajantasaisia tietoturvaohjelmistoja, palomuureja tai riittävää havainnointikykyä päälaitteella, käytössä olevissa pilvipalveluissa ja toimiston verkkoympäristössä. Ilman kykyä havaita poikkeamia ja riskejä tietoturvassa, niitä on mahdotonta torjua. On myös tärkeää, että yrityksen käytössä on viimeisimmät ohjelmistoversiot ja ne päivitetään ajan tasalle säännöllisestiPelkkä F-Secure päätelaitteella ei pelasta tietoja, jotka ovat suojaamattomassa pilviympäristössä. Eri toimintaympäristöjen monipuolinen ja kattava suojaaminen on siis eriarvoisen tärkeää, kun halutaan minimoida tietoturvariskit. 

Huomionarvoista on myös, että nykymaailmassa uhkakuvat ovat muuttuneet verrattuna esimerkiksi kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Uhkakuvat muuttuvat jatkuvasti ja jopa IT-ammattilaisena niiden perässä pysyminen on haasteellista. Tämän päivän uhat voivat olla jotain aivan muuta huomenna, ja niiden torjumiseen tarvitaan asianmukaisia ohjelmistoja, laitteistoja ja palveluita. Toimintaympäristön kokonaisvaltainen suojaaminen, uhkiin varautuminen ja toiminta- ja toipumissuunnitelman laatiminen välttää parhaimmillaan yrityksen suurilta tappiolta ja mittavalta mainehaitalta, jota tietoturvamurto pahimmillaan voi aiheuttaa.  

Kalastelulinkit ja haittaohjelmat on mahdollista löytää teknisesti ennen kuin ne löytävät loppukäyttäjän. Eli ratkaisut ovat löydettävissä, kunhan niihin osataan vain tarttua tarpeeksi aikaisessa vaiheessa eli ennen kun mitään pääsee tapahtumaan. Kun poikkeava toiminta huomataan ajoissa, haasteita päästään torjumaan ennen kuin ne muodostuvat suuremmaksi ongelmaksi. Tietoturvaan panostamista voisi pitää ikään kuin yrityksen vakuutuksena: kun vakuutus on kunnossa, minimoidaan yritykselle aiheutuvat haitat niin pieniksi kuin mahdollista.  

Lisää tietoa tietoturvauhista sekä vinkkejä niiden tunnistamiseen ja torjumiseen löydät aikaisemmasta blogikirjoituksesta:  Tietoturvariskit haltuun

Minimoi tietoturvan suurin riski valitsemalla osaava kumppani

Tietoturvan suurin riski voidaan minimoida ulkoistamalla IT-ylläpito ja koulutus osaavalle ja luotettavalle kumppanille. Oikeilla valinnoilla yrityksen on mahdollista suojata järjestelmänsä ja niissä säilytetyt tiedot moninkertaisesti paremmin kuin ilman ajantasaisia tietoturvalaitteita ja -ohjelmistoja. Vaikka 100 % tietoturvaa ei ole olemassa, monta tietomurtoa voidaan estää hyvällä varautumisella. Yritykselle aiheutuvat vahingot jäävät myös pienemmiksi kuin tilanteisiin päästään reagoimaan välittömästi. 

Tietoturva-alan muutos on nopeaa, ja jatkuvassa muutoksessa mukana pysyminen edellyttää IT-ammattilaiseltakin jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja nopeaa reagointia, sillä eilen käytetyt toimintatavat voivat ollakin huomenna jo vanhentuneita.  IT-ylläpidon ulkoistaminen on hyvä idea siinä tapauksessa, jos tarvittavaa osaamista ei löydy oman talon sisältä tai resursseja halutaan säästää muuhun tekemiseen.     

Haluaisitko keskustella kanssamme yrityksellesi sopivista tietoturvaratkaisuista? Ota yhteyttä ja varaa ilmainen IT-kartoitus.  

Marko Nousiainen

Marko Nousiainen

(09) 41 500 510
marko.nousiainen@voicelink.fi

Lataa esite tästä!

Tutustu palveluihimme, joita tarjoamme kaikenkokoisille asiakkaille.