Tietoturvariskit haltuun – näin tunnistat ja torjut uhkatekijät

Oletko pohtinut, mitä tapahtuu, jos yrityksesi koneet lukitaan, datasi häviää tai sitä manipuloidaan ulkopuolisen toimesta, niin ettei siihen voi enää luottaa? Tämän kaltaisia asioita voidaan välttää minimoimalla tietoturvariskit. 

Huolehdi tietoturvastasi

Lainsäädäntö velvoittaa yrityksiä suojaamaan henkilötietoja sisältävät IT-ympäristönsä asianmukaisesti, joten nykyään yrityksille ei saisi sattua vahinkoja tietosuojan osalta. Huolehtimalla tietoturvasta, huolehdit tietosuojasta. Tietoturvariskit pitää huomioida, niihin täytyy varautua ja niiltä tulee suojautua. Nykypäivänä data on monille yrityksille kuin verenkierto ihmisille. Jos sitä ei ole, mikään ei oikein toimi ja yritys lamaantuu. 

Mitä ongelmia tietoturvariskit voivat aiheuttaa?

Tietoturvariskit voivat aiheuttaa monenlaisia ongelmia ja pahimmillaan lamaannuttaa kokonaisia yrityksiä sekä johtaa mittaviin tappioihin. Tietoturvariski voi johtaa mm. tiedon menetykseen tai tietovuotoon, jolloin esimerkiksi kilpailukyvyn kannalta tärkeät tiedot voivat päätyä kilpailijoille. Tietoturvariskit voivat aiheuttaa myös yrityksen verkkoympäristöjen lukkiutumisia sekä identiteettivarkauksia.   

Tietoturvariskejä voi kohdistua esimerkiksi: 

 • päätelaitteisiin 
 • pilvipalveluihin 
 • yrityksen verkkoympäristöön 
 • työntekijöiden kotitoimistoille 

Tietoturvariskien osalta pienikin uhka voi muuttua suureksi. Siispä tietoturva tulee olla kunnossa kaikin puolin, mutta on tiettyjä asioita, jotka tulee suojata muita paremmin. Tällaista dataa ovat esimerkiksi asiakastietokannat. Jos ulkopuolinen henkilö pääsee niihin käsiksi, on riskinä, että dataa manipuloidaan, se hävitetään tai vuodetaan. Tämä voi aiheuttaa toiminnan pysähtymisen, mainehaitan ja luottamuksen menettämisen. 

Tietoturvan uhkakuvat muuttuvat jatkuvasti, kun ihmisten tapa käyttää tietotekniikkaa kehittyy ja muuttuu sen mukana. Jokaisen yrityksen tulisi ottaa tietoturvariskit vakavasti oman toiminnan kannalta sekä lain velvoittamana.  

Miten tunnistaa tietoturvariskit?

Jotta tietoturvariskit voidaan tunnistaa, tulee yrityksen IT-ympäristöön tuoda havainnointikykyä. Tätä voidaan saada tietoturvaohjelmilla, kuten F-Secure, WatchGuard ja Microsoft sekä älykkäillä palveluratkaisuilla. Esimerkiksi Microsoftin pilvipalveluissa tekoälyn automatisointiin perustuvilla palveluilla voidaan löytää haittaohjelmat ja tietojenkalastelulinkit ennen kuin ne saavuttavat käyttäjän. Tämä pienentää käyttäjän tekemän virheen mahdollisuutta. 

Etenkin kotitoimistolla, missä työskentely on usein hyvin itsenäistä, on hyvä huomioida työvälineet ja tietoturva kuntoon. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä ei ole olemassa 100 prosenttista tietoturvaa. Siksi on tärkeää myös kouluttaa loppukäyttäjää, miten tietoturvariskit voidaan minimoida. 

Miten tietoturvariskejä voi hallita?

Omat tietoturvariskit voi minimoida asianmukaisin keinoin. Tällaisia keinoja ovat käyttäjäkoulutus (jotta käyttäjä on tietoinen uhkakuvista ja osaa varautua niihin), sekä säännöt, joita käytetään laitteiden ja ympäristöjen hallintaan. On myös tärkeää tuoda havainnointikykyä päätelaitteille, pilvipalveluihin sekä kotitoimistolle, jotta voidaan huomata poikkeava ja epäilyttävä toiminta. Mutta pelkkä tietoturva ei riitä, vaan kokonaisuuteen kuuluu myös IT-ylläpito (ajantasaiset päivitykset, ohjelmistot sekä palomuuri).  

Omia tietoturvariskejä ei tarvitse eikä kannata jäädä puntaroimaan yksin. Jos apunasi toimii tietoturvan hallitseva IT-kumppani, voidaan epäilyttävä toiminta selvittää kumppanin toimesta ja näin pienennetään tietoturvariskien hallintaa entisestään. 

Oman tietoturvan ollessa kunnossa, haittaohjelma tai tietojenkalastelu voidaan havaita ja torjua. Myös käyttäjän koulutuksella on suuri vaikutus tietoturvariskien vähentämisessä. Usein tietoturvassa on ihmisen kokoinen aukko. 

Kaksivaiheinen tunnistautuminen auttaa tietoturvariskien hallinnassa. Sen tulisikin olla nykyään lähes itseisarvo ja ottaa käyttöön aina kun se on saatavilla. Koneiden laskentatehot ovat kasvaneet suuriksi ja tänä päivänä niillä voidaan selvittää salasana hyvinkin nopeasti, jopa sekunneissa. Jos salasanasi saadaan selville, mutta käytössäsi on kaksivaiheinen tunnistautuminen, ei tilillesi päästä kirjautumaan esimerkiksi ilman puhelimeesi tulevaa koodia. 

Verkossa on sivustoja, joiden kautta voit selvittää, onko tunnuksesi ja salasanasi vuodettu joistain palveluista. Yksi tällainen sivusto on esimerkiksi haveibeenpwned.com. Jos huomaat, että tietosi ovat uhattuna, käy vaihtamassa salasanasi ja ota kaksivaiheinen tunnistautuminen käyttöön aina kun se on mahdollista. Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta voit ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta ja löydät sivustolta myös paljon hyödyllisiä ohjeita sekä oppaita liittyen tietoturvaan ja sen kehittämiseen.

Millaista on hyvä tietoturvaiskien hallinta?

Tietoturvahyökkäykset eivät ole satunnaisia, vaan niissä tiedetään aina jotain yrityksestä. Nykyään kohdistettuja tietoturvahyökkäyksiä on enemmän ja enemmän. Esimerkiksi Suomen Poliisi kertoo blogissaan, että Tietoverkkoympäristöihin kohdistuvia kyberrikoksia koskevia ilmoituksia kirjattiin vuonna 2020 hieman alle 1 820. Edellisen vuoden lukuihin verrattuna vuoden 2021 kirjoitushetkellä eli lokakuussa 2021 tietomurtoja on poliisin järjestelmään rekisteröity kuluvana vuonna jo 1 080, mikä on vain noin 50 vähemmän kuin koko edeltävänä vuonna. Tietomurroista erityisesti törkeiden tekomuotojen osuus on ollut kuluvana vuonna kasvussa. 

Hyvä tietoturvariskien hallinta on kokonaisvaltaista, se tapahtuu monessa paikassa ja vaatii aktiivisuutta IT-kumppanilta, sillä päivittäisestä toiminnasta saadaan paljon signaaleja, jotka tulee käydä läpi. Hyvä tietoturvariskien hallinta on myös jatkuvaa. 

Et ehkä tullut ajatelleeksi, mutta jos tietokoneen päälle kaatuu kahvit ja kovalevy menee rikki, on myös tämä tietoturvariski. Mm. tällaiseen tilanteeseen kannattaa varautua hoitamalla varmuuskopiointi kuntoon, jotta data on saatavilla ja palautettavissa. Varmuuskopiointi tulee suorittaa päätelaitteille, pilvipalveluille sekä verkkoympäristön komponenteille, joissa on dataa. 

Jos taas kannettava tietokone varastetaan, kannattaa siinä olla salattu kovalevy, jotta siellä olevaa dataa ei saada ulos ja käytetä väärin. Kannattaa myös salata laite käyttäjätunnuksella tai biometrisesti sormenjäljellä tai kasvojentunnistuksella. 

Tehokas tietoturvariskien hallinta

Tehokasta tietoruvariskien hallintaa on ammattilaisen kanssa laadittu tietoturvasuunnitelma. Tietoturvariskien hallinta on laajakokonaisuus, jossa tulee pysyä mukana kehityksessä ja havainnoida yrityksen IT-ympäristöä jatkuvasti. Tähän tarvitaan moniosaamista, joten ammattilaisen hyödyntäminen on järkevää. 

Tietoturvasuunnitelma luodaan ja käydään läpi ammattilaisen kanssa:  

 1. Ensin käydään läpi yrityksen ympäristö, mitä se sisältää ja mitä siellä tulee suojata.  
 2. Tämän jälkeen laaditaan tietoturvasuunnitelma, josta löytyvät mahdolliset uhkakuvat ja miten niiltä suojataan päätelaitteet, pilvipalvelut sekä IT-ympäristö. 

Täältä voit tilata tietoturvasuunnitelman. 

Tietoturva-checklist: Huomioi ainakin nämä:

 • Huomioi tietoturvariskit kolmella tasolla: päätelaitteella, pilvessä ja verkkoympäristössä toimistolla 
 • Huolehdi myös datan varmuuskopioinnista sekä niiden toimivuudesta, niin pilvestä, palvelimelta, kuin päätelaitteeltakin. 
 • Tietoturvasi on yhtä ajantasainen kuin viimeisin päivityksesi. Vältä tiedostetut tietoturva-aukot ja anna kumppanin hoitaa Windows-, Office-, ja muut päivitykset kuntoon. 
 • Panosta tietoturvaan ja tietoturvakoulutukseen, ne maksavat itsensä takaisin. Näissä pihistely taas saattaa tulla kalliiksi. 
 • Hyödynnä helppari-palvelua: soita jos havaitset jotain poikkeavaa, älä yritä ratkaista itse. IT-kumppani voi katsoa ja tarkistaa epäilyttävät tilanteet, esim. tietojenkalasteluviestit.  

Jäikö mieleesi vielä tietoturva-aiheisia kysymyksiä tai haluaisitko apua tietoturvasuunnitelman laatimiseen? Ota yhteyttä, niin jutellaan aiheesta.

Marko Nousiainen

Marko Nousiainen

(09) 41 500 510
marko.nousiainen@voicelink.fi

Lataa esite tästä!

Tutustu palveluihimme, joita tarjoamme kaikenkokoisille asiakkaille.