Turvallisen yrityksen IT: näin suojaat liiketoimintasi tietoturvariskeiltä 

Valitettava tosiasia on, että verkkorikollisuus muodostaa valtavan, maailmanlaajuisen bisneksen. Suurimpien hankaluuksien välttämiseksi on tärkeää olla tietoinen riskeistä ja varautua huolellisesti etukäteen. Jotta tietoturvauhat pysyisivät vain uhkakuvina, on olennaista varmistaa, että yrityksen IT-ympäristö on suojattu asianmukaisesti. 

Yrityksen IT-ympäristön suojaaminen on jatkuva prosessi eikä yksittäinen korjaustoimenpide. Turvallisinta tietoturvaa kehitetään jatkuvasti, sillä myös ympäröivät olosuhteet muuttuvat eivätkä tietoturvauhat säily samanlaisina pitkään. 

Tässä kirjoituksessa käsitellään keskeisimpiä uhkia, joita yrityksen IT-ympäristö voi kohdata, ja kerromme, miten niihin voidaan varautua etukäteen. On tärkeää pitää mielessä, että tietoturvaa on vaalittava kolmella tasolla: päätelaitteella, pilvessä ja verkkoympäristössä toimistolla. 

Miksi tietoturva on yrityksen IT:ssä kriittinen?

On hyvä ymmärtää, miten hyökkäykset yrityksen tietojärjestelmiä kohtaan voivat konkreettisesti tapahtua. Tietoturvahyökkäykset eivät useinkaan ole satunnaisia, vaan niissä tiedetään aina jotain yrityksestä. Nykyään kohdistettuja tietoturvahyökkäyksiä on enemmän ja enemmän. Hyökkääjät voivat esimerkiksi levittää haittaohjelmia sähköpostin välityksellä, tehdä tietomurron verkon kautta tai kalastella salasanoja. Haittaohjelma voidaan naamioida näyttämään vaarattomalta liitetiedostolta, joka houkuttelee käyttäjiä avaamaan sen. Kun se on avattu, se voi levitä ja aiheuttaa vahinkoa tietokoneelle ja yrityksen tiedoille. Tietoturvariskit voivat aiheuttaa myös yrityksen verkkoympäristöjen lukkiutumisia sekä identiteettivarkauksia.    

Tietoturvariskejä voi kohdistua esimerkiksi:  

  • päätelaitteisiin  
  • pilvipalveluihin  
  • yrityksen verkkoympäristöön 
  • työntekijöiden kotitoimistoille  

Tietomurtojen seurauksena yritys voi menettää arkaluonteisia tietoja, kuten luottamuksellisia asiakirjoja tai henkilöstön tietoja, mikä voi vaarantaa yrityksen maineen ja luotettavuuden. Lisäksi tietovuodot voivat aiheuttaa laillisia seurauksia, kuten sakkoja tai muita oikeudellisia toimenpiteitä. 

Vinkit turvallisen yrityksen IT:hen

1. Käyttäjien Taitotaso

Tietoturvassa on aina ihmisen mentävä aukko, joten loppukäyttäjien ymmärryksen lisääminen tietoturva-asioissa on merkittävässä asemassa tietoturvarikosten torjunnassa. VoiceLink auttaa käyttäjäkoulutuksessa, jotta käyttäjätaidot ovat turvallisella tasolla ja riskit voidaan minimoida. On tärkeää tuoda havainnointikykyä päätelaitteille, pilvipalveluihin sekä kotitoimistolle, jotta voidaan huomata poikkeava ja epäilyttävä toiminta. Mutta pelkkä tietoturva ei riitä, vaan kokonaisuuteen kuuluu myös IT-ylläpito (ajantasaiset päivitykset, ohjelmistot sekä palomuuri).   

2. Verkkoympäristö toimistolla 

Sisäverkko on keskeinen osa yrityksen IT:tä, muodostaen tietoliikenteen selkärangan organisaatiossa. Se mahdollistaa laitteiden välisen viestinnän ja tiedonsiirron. Esimerkiksi sisäverkko voi yhdistää kaikki toimiston tietokoneet ja laitteet, jolloin työntekijät voivat jakaa resursseja ja tietoa helposti. Sisäverkon suojaamiseksi käytetään palomuureja, joka toimii ikään kuin digitaalisena suojamuurina, ja estää ei-toivotun liikenteen pääsyn yrityksen tietoverkkoon. Se valvoo ja suodattaa tietoliikennettä, sallien vain turvallisen ja valvotun datan kulun. Palomuuri voi esimerkiksi torjua haitalliset verkkohyökkäykset, kuten tietomurrot ja haittaohjelmat. Palomuurin avulla yritys voi pitää tietonsa turvassa ja suojata liiketoimintaprosessinsa häiriöiltä. 

3. Laitteiden turvallisuus

Jos työntekijän kannettava tietokone varastetaan, kannattaa siinä olla salattu kovalevy, jotta siellä olevaa dataa ei saada ulos ja käytetä väärin. Kannattaa myös salata laite käyttäjätunnuksella tai biometrisesti sormenjäljellä tai kasvojentunnistuksella. Kaksivaiheinen tunnistautuminen auttaa tietoturvariskien hallinnassa. Sen tulisikin olla nykyään lähes itseisarvo ja ottaa käyttöön aina kun se on saatavilla.  

Laitteiden turvallisuutta voidaan edelleen lisätä ottamalla käyttöön Intune-päätepistehallinta. Ihmisten työssään käyttämien laitteiden määrän kasvun takia myös mahdollisuudet erilaisille kyberhyökkäyksille on kasvanut. Intunen avulla voidaan edellyttää, että laitteet täyttävät tietyt kriteerit, ennen kuin niille myönnetään organisaation resurssien käyttöoikeus. Sen avulla voidaan seurata kaikkia organisaation laitteita, varmistaa niiden ajantasaisuus, valvoa niitä kyberuhkien varalta ja pysäyttää laitteisiin kohdistuvat kyberhyökkäykset nopeasti.  

4. Varmuuskopiointi

Et ehkä ole tullut ajatelleeksi, mutta jos tietokoneen päälle kaatuu kahvit ja kovalevy menee rikki, on myös tämä tietoturvariski. Mm. tällaiseen tilanteeseen kannattaa varautua hoitamalla varmuuskopiointi kuntoon, jotta data on saatavilla ja palautettavissa. Varmuuskopiointi tulee suorittaa päätelaitteille, pilvipalveluille sekä verkkoympäristön komponenteille, joissa on dataa.  

5. Päivitykset

Tietoturvasi on yhtä ajantasainen kuin viimeisin päivityksesi. Yksi tärkeimmistä tietoturvanäkökulmista on varmistaa, että kaikki yrityksen käyttämät ohjelmistot ja järjestelmät ovat päivitettyjä. Päivitykset sisältävät usein tärkeitä tietoturvaparannuksia, jotka suojaavat järjestelmää mahdollisilta hyökkäyksiltä. Vältä tiedostetut tietoturva-aukot ja anna kumppanin hoitaa Windows-, Office-, ja muut päivitykset kuntoon.  

Yhteenveto: Panosta turvallisen yrityksen IT:hen

Yrityksen IT-turvallisuuden varmistaminen on jatkuva prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja valvontaa. Tietoturvariskien hallinta on laajakokonaisuus, jossa tulee pysyä mukana kehityksessä ja havainnoida yrityksen IT-ympäristöä jatkuvasti. Tähän tarvitaan monipuolista, joten ammattilaisen hyödyntäminen on järkevää. Onkin hyvä luoda tietoturvasuunnitelma yhdessä ammattilaisen kanssa.  

Ensin käydään läpi yrityksen IT-ympäristö, mitä se sisältää ja mitä siellä tulee suojata. Tämän jälkeen laaditaan tietoturvasuunnitelma, josta löytyvät mahdolliset uhkakuvat ja miten niiltä suojataan päätelaitteet, pilvipalvelut sekä IT-ympäristö. 

Parhaimmillaan suunnitelman luominen parantaa yrityksen omaa tietotaitoa ja ymmärrystä omasta IT-ympäristöstään. Epävarmuus tai virheellinen turvallisuudentunne vaihtuu varmuuteen siitä, että kaikki on kunnossa, ja on tehty oikeita asioita, joilla turvataan liiketoiminnan jatkuvuus myös tulevaisuudessa. Pahimmankin skenaarion toteutuessa yrityksen toiminta ei lamaannu vaan liiketoiminta voi jatkua. 

On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei kerran tehty tietoturvakartoitus riitä pitkässä juoksussa. Toimintaympäristöt muuttuvat, uusia palveluja ja toimintatapoja tulee jatkuvasti. Myös tietoturvauhat muuttuvat. Tällöin toimintatapojakin on muutettava, ja uusia palveluita otettava käyttöön. Ajan tasalla pysyminen vaatii henkilöä, joka pystyy pysymään jatkuvasti tilanteen tasalla. Usein tämä tarkoittaa yrityksille ulkopuolista asiansa osaavaa IT-kumppania, jolle voidaan ulkoistaa tarpeen vaatiessa vaikka koko IT-infran ylläpito.  

Tiesitkö, että tietoturvakartoitusta on saatavilla ilmaiseksi? Varaa maksuton konsultaatioaika asiantuntijamme kanssa ja varmista, että IT-ympäristösi suojaus on ajan tasalla.  

Lataa esite tästä!

Tutustu palveluihimme, joita tarjoamme kaikenkokoisille asiakkaille.