Ulkoistettu IT-tuki yritykselle -mistä lähteä liikkeelle?

Oletteko huomanneet yrityksessänne tarpeen IT-tuelle ja pohditte, miten valita sopiva kumppani tähän?  Tässä blogitekstissä käymme läpi, miksi ulkoistettu IT-tuki voi olla järkevä valinta, mitä IT-tuki tarkoittaa käytännössä ja miten valita sopiva IT-tukikumppani yritykselle.   

Osaavan It-tuen avulla yritys voi keskittyä ydintoimintaansa 

Menestyvän yrityksen taustalla on aina hyvin toimiva IT.  IT-tuen tarve yrityksessä riippuu siitä, mitä yrityksessä osataan hoitaa itse ja mitä ei. Harvemmin kuitenkaan etenkään pienissä yrityksissä on toimivan IT:n kannalta riittävää syväosaamista. Esimerkiksi lisääntyneet tietoturvariskit ja uudet työkalut edellyttävät IT-ammattilaiseltakin laaja-alaista osaamista ja jatkuvassa muutoksessa ajan tasalla pysymistä. Tästä syystä IT-tuen ulkoistaminen ammattilaisille on usein kustannustehokas valinta. Tällöin yrityksen ei tarvitse käyttää aikaansa It-asioista huolehtimiseen vaan voi keskittyä ydintoimintaansa ja sen kehittämiseen.   

 Luotettava IT-kumppani tuo turvaa ja varmuutta siitä, että asiat hoituvat niin arjessa kuin vaikeimmissakin ongelmatilanteissa. Lue aikaisemmasta blogistamme lisää aiheesta, milloin IT-kumppani on kustannustehokas valinta. 

Mitä IT-tuki on käytännössä? 

Se, mitä IT-tuki on käytännössä, riippuu asiakkaan tarpeista. IT-tuki voidaan ulkoistaa täysin, mutta on myös mahdollista ulkoistaa vain osa toiminnasta. IT-tuki voi kattaa erilaisia IT-ympäristöön liittyviä tehtäviä yrityksessä, kuten ongelmatilanteiden ratkomista, loppukäyttäjien avustamista, järjestelmien ylläpitoa, pilvipalveluiden hallintaa tai tietoturva-asioiden varmistamista. Pienimmät yritykset voivat tarvita apua lähinnä hätätilanteissa tai erityistarpeiden yhteydessä, kun taas suuremmat asiakkuudet edellyttävät kokonaisvaltaisen IT-ratkaisun suunnittelua ja toteutusta.  
 

 It-tuen läsnäolo yrityksen arjessa riippuu asiakkaan tarpeista   

IT-tuen läsnäolo yrityksen arjessa riippuu täysin asiakkaan tarpeesta ja sopimuksesta. Ulkoistettu IT-tuki voi esimerkiksi tarjota tukea ja ohjausta yrityksen IT-asioista vastaavalle henkilölle, jolloin loppukäyttäjät eivät juurikaan ulkoistettua tukea huomaa. Kun taas kokonaisvaltaisen ulkoistuksen kohdalla IT-tukihenkilö on ikään kuin osa yritystä ja täten selkeämmin läsnä yrityksen toiminnassa. Tällöin ulkoistettu tukihenkilö on paikalla aina työntekijöiden tarpeiden mukaisesti.   

Sopivan IT-kumppanin valinta lähtee liikkeelle tarpeiden määrittelystä 

IT-tukea tarjoavan kumppanin valinnassa tulee lähteä liikkeelle yrityksenne tarpeista. Toisaalta tarpeiden tunnistaminen ei ole aina niin helppoa ja usein voi olla, että yritys on tunnistanut ulkoistetun tuen tarpeen jollekin osa-alueelle, mutta tarvekartoituksen yhteydessä tuleekin ilmi myös muita osa-alueita, joihin yrityksen olisi syytä harkita IT-tukea.   

Tästä syystä voi olla järkevää miettiä yhdessä ammattilaisen kanssa, minkälainen palvelukokonaisuus olisi sopiva juuri teidän yritykselle. Tarpeiden määrittelyssä lähdetään liikkeelle kartoittaen mm. seuraavia asioita:   

  • Millaista yrityksen liiketoiminta on?   
  • Minkä kokoisesta toiminnasta on kyse?  
  • Millä alalla yritys toimii?  
  • Millaiset toiminta-ajat yrityksellä on?  
  • Tehdäänkö yrityksessä töitä etänä vai toimistolla?  
  • Tehdäänkö yrityksessä töitä Suomessa vai myös Suomen rajojen ulkopuolella?   
  • Mitä päätelaitteita yrityksen toiminnassa käytetään?  
  • Millaisia järjestelmiä yrityksellä on käytössään?
  • Mistä yrityksen oma osaaminen koostuu?  

Tarvekartoituksen avulla pyritään siis ymmärtämään yrityksen liiketoiminnan luonne ja työskentelytapa ja tätä kautta pyritään löytämään mahdollisia haasteita. Avoimen keskustelun kautta voidaan määrittää juuri teidän yritykselle sopivat ratkaisut.   

IT-tukea ei tulisi ajatella kulueränä 

IT-tukea ei tulisi ajatella kulueränä, sillä mitä paremmassa hapessa yrityksen järjestelmät ovat, sitä tehokkaammin yritys voi keskittyä ydintoimintaansa ja tuottavuudensa parantamiseen. Me Voicelinkilla tarjoamme eri kokoisia IT-tukiratkaisuja aina pienemmistä tarpeista isoihin kokonaisuuksiin. Varaa aika asiantuntijamme kanssa ja kartoitetaan yhdessä millaiset IT-tukipalvelut sopivat juuri teidän yrityksellenne.

Sami Baggström

Sami Baggström

041 444 1444
sami.baggstrom@voicelink.fi

Lataa esite tästä!

Tutustu palveluihimme, joita tarjoamme kaikenkokoisille asiakkaille.