XDR tulee turvaamaan IT-ympäristösi kokonaisvaltaisesti

XDR on IT-alan uusin akronyymi eli kirjainlyhenne jo ennestään niitä sakeasti vilisevällä alalla. Mistä XDR-termissä on oikeastaan kyse ja miksi siitä kohistaan juuri nyt? Tässä blogissa pureudumme tarkemmin tähän tietoturva-alan uuteen toimintamalliin ja kerromme, miksi siihen kannattaa kiinnittää huomiota jo nyt.

Mikä on XDR ja mihin sitä käytetään?

Kirjainlyhenne XDR tulee sanoista Extended Detection and Response. Se on oikeastaan vasta kehitteillä oleva konsepti, jonka tarkempi luonnehdinta vaihtelee riippuen sovellettavasta käyttöympäristöstä. XDR:n toimintaperiaate on helpoin ymmärtää historian kautta, sillä se on ikään kuin evoluution tulos eli kehittyneempi versio jo aikaisemmin käytössä olevista tietoturvatyökaluista. Uhkakuvat yritysympäristöihin ovat muuttuneet, joten myös IT-ympäristöjen suojauksen on muututtava. Tunnistetusta uhkakuvien torjunnasta on siirrytty nollapäivän uhkien torjuntaan (ennalta tunnistamattomat uhkat) ja päätelaitteille tehtävistä massakalasteluhyökkäyksistä kohdennettuihin, koko IT-ympäristöä koskeviin tietoturvahyökkäyksiin. 

 XDR:n tausta on työasemassa toimivassa tietoturvakomponentissa, EDR:ssa (Endpoint Detection and Response), jonka tehtävänä on ollut kerätä ja analysoida dataa päätelaitteissa uhkien torjuntaa varten. Kehittyneemmän version avulla suojaus laajenee työasemista kaikkialle, missä tietokin nykypäivänä on. XDR onkin nimenomaan versiolaajennus, joka ulottaa uhkien tunnistuksen ja torjunnan pidemmälle kuin koskaan aiemmin: verkkoon, palvelimiin, pilvipalveluihin ja mobiiliin.  

Aiemmin riitti, että suojattiin verkkoympäristö ja toimiston työasemat. Tänä päivänä tieto kulkee käyttäjien mukana esimerkiksi etä- ja hybridityötä tehdessä toimistolta kotikoneelle, pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin, jolloin laajennettu suojaus on välttämätöntä.  

XDR:n avulla päätelaitteisiin, palveluihin ja verkkoympäristöön kohdistuneet uhkakuvat voidaan havainnoida, tunnistaa ja torjua ajoissa, ja tietoturva toteutuu IT-ympäristön eri osissa samanaikaisesti, keskitetysti ja automatisoidusti. 

Miksi XDR?

Tämän päivän ja tulevaisuuden jatkuvasti lisääntyvät uhkakuvat edellyttävät yrityksiltä laajennetun suojauksen käyttöä. Uhkakuvia on mahdotonta torjua, ellei kaikkia ympäristöjä, missä yrityksen tietoa käsitellään, suojata samanaikaisesti. Uuden laajennuksen avulla pystytään tekemään tehokasta poikkeamahavainnointia, jolloin muuttuviin tilanteisiin on mahdollista reagoida nopeammin.  

Yritykseesi kohdistuva uhkakuva voi olla vaikkapa haittaohjelma, joka XDR:n avulla pystytään havainnoimaan ajoissa, ja näin estämään. Uhkakuvia voidaan havainnoida yhtäaikaisesti eri teknisissä kerroksissa, jolloin uhkakuvien leviäminen ympäristössä voidaan eliminoida keskitetysti ennen kuin ne leviävät laajemmin. 

XDR on kiistatta tämän päivän ja tulevaisuuden tapa torjua uhkakuvia, perinteinen tekeminen ei jatkossa enää riitä. 

Kenelle XDR sopii?

Tarve XDR:n kaltaiselle työkalulle on ollut olemassa jo jonkin aikaa, ja laajennettua IT-suojausta ovat pystyneet hyödyntämään tähän asti vain suuremmat yritykset, ja sekin on tapahtunut usein ulkoistamalla IT:n eri osia tietoturvaan erikoistuneille toimijoille. 

XDR:n myötä kuka tahansa yritys pystyy suojaamaan IT-ympäristöjään aikaisempaa laajemmin, keskitetysti ja automatisoidusti yhdestä paikasta. Erityisesti käyttöönotosta hyötyvät pk-yritykset, joilla omat resurssit eivät yksinkertaisesti riitä IT-ympäristönsä nykyaikaiseen ja paljon osaamista vaativaan ylläpitoon. Tietoturvan keskittäminen ja automatisointi vähentää IT-vastaavan manuaalista työtä, ja mahdollistaa nopeamman ja monipuolisemman reagoinnin eri puolilla tapahtuviin uhkakuviin ympäristössä. Pienellä yrityksellä voi siis tämän muutoksen myötä olla aivan yhtä hyvä havainnointikyky kuin suurella kansainvälisellä yritykselläkin. XDR:stä hyötyvät siis kaikki yritykset, jotka haluavat päivittää suojauksensa ajan tasalle.  

Automatisoinnin hoitaessa suurimman osan uhkakuvien torjunnasta, tarvitaan kuitenkin nopeasti reagoivaa IT-tukea käsittelemään osa havaituista uhkakuvista. Asiakaskokemuksen kannalta tässä korostuu reagointinopeus sekä työtä tekevän henkilön kyky ymmärtää IT-ympäristöihin kohdistuvia uhkakuvia. Tietoturvaan erikoistunut IT-kumppani onkin hyvä sijoitus yrityksen tietoturvan parantamiseksi.  

Näin suojaat IT-ympäristösi XDR:n avulla

IT-ympäristön kokonaisvaltainen suojaaminen vaatii paljon dataa ja havainnointikykyä eri paikoissa toteutuakseen. Yhdistelemällä dataa eri lähteistä saadaan kokonaisvaltainen kuva tapahtumista, ja poikkeamat tietoturvassa pystytään torjumaan.  

Suojaa XDR:n avulla ainakin: 

  1. Verkkoympäristö. Toimistoympäristön verkkoliikenne on suojattava asianmukaisesti, jotta käyttäjät, päätelaitteet ja yritysdata olisivat turvassa. Suojaaminen onnistuu esim. palomuurin, mainekantojen ja sisällönsuodatuksen avulla. Verkkoliikenteestä on lisäksi pystyttävä tuottamaan kattava raportti jo lainkin velvoittamana. 
  2. Päätelaitteet. Päätelaitteiden suojaamiseen tarvitaan asianmukaisia ohjelmistoja, haittaohjelmien torjunta- ja poikkeamien havainnointityökaluja. Pelkkä Antivirus-työkalu koneella ei ole enää riittävä suojaus. 
  3. Pilvipalvelut. Ota käyttöön pilvipalveluiden tietoturvapalvelu, kuten sisällönsuodatus, poikkeamahavainnointi ja datan hallinta. Palveluista on pystyttävä tuottamaan myös raportointia. 
  4. Identiteetti. Yrityksen tietoturvan murtamiseksi tarvitaan valitettavan usein vain sähköpostiosoite ja salasana. Varmista, ettei yrityksesi dataan päästä käsiksi suojaamalla identiteettisi kaksivaiheisella tunnistautumisella. On myös tärkeää pystyä tunnistamaan, mistä ja koska tunnuksia käytetään, havainnoimaan poikkeamat verkkotunnusten käytössä sekä estämään havaitut tunnusten väärinkäytöt ajoissa. 
  5. Data. Data on yrityksen polttoainetta, ja siitä tulee yleensä kultaakin arvokkaampaa, jos se menetetään. Dataa voidaan kuitenkin hallita, valvoa ja kontrolloida, jolloin väärinkäytökset voidaan huomata ajoissa ja raportoida välittömästi IT-ylläpitäjälle.  

XDR – tulevaisuuden IT-ratkaisu

XDR ei ole taikatemppu, jonka avulla saadaan kaikki yrityksiin kohdistuvat tietoturvauhat katoamaan, tai korjaamaan käyttäjävirheistä johtuvia haavoittuvuuksia. Kehittyvät laajennukset kuten XDR mahdollistavat kuitenkin sen, että yrityksesi tietoja pystytään suojaamaan yhä paremmin tulevaisuudessa. Oikein valjastettuna eli osaavan ammattilaisen hallinnassa tekoälyn ja automaation avulla voidaan tehostaa ja nopeuttaa aikaisemmin paljon resursseja vieneitä prosesseja.   

Jos et itse ole IT-ammattilainen, IT-ylläpito on järkevää luottaa asiantuntevan IT-kumppanin käsiin. VoiceLinkin osaava IT-ammattilaisten tiimi huolehtii, että saat käyttöösi tämän hetken parhaat työkalut suojaamaan yrityksesi kallisarvoista dataa.  

Tämä blogiartikkeli on koostettu yhteistyönä Infinigaten Mark Malaninin kanssa.

Tarvitsetko apua IT-ympäristösi tietoturvan tilanteesta? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.  

Marko Nousiainen

Marko Nousiainen

(09) 41 500 510
marko.nousiainen@voicelink.fi

Lataa esite tästä!

Tutustu palveluihimme, joita tarjoamme kaikenkokoisille asiakkaille.