Vesilaitosyhdistys

Vesilaitosyhdistys VoiceLinkin tyytyväisenä asiakkaana jo toista vuosikymmentä

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vuonna 1956 perustettu valtakunnallinen toimialajärjestö, jonka jäsenenä on noin 300 eri vesihuoltolaitosta ympäri Suomea. VVY:n toiminta koostuu normaaleiden jäsenpalveluiden, kuten neuvonnan, lisäksi edunvalvonnasta, koulutuksista, viestinnästä ja alan kehittämistoiminnasta. Edunvalvojana ja suunnannäyttäjänä VVY:n missiona on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä laadukkaiden vesihuoltopalvelujen tuottamiseksi.

VoiceLinkin ja Vesilaitosyhdistyksen yhteinen matka alkoi jo ennen VoiceLinkin perustamista, sillä Vesilaitosyhdistys oli VoiceLinkin nykyisen työntekijän asiakas jo hänen ollessaan edellisen työnantajansa palveluksessa. Vesilaitosyhdistys siirtyi hänen mukanaan yhdeksi VoiceLinkin ensimmäisistä asiakkaista ja yhteistyö jatkuu toimivana jo toista vuosikymmentä. 

Vesilaitosyhdistys on kokenut osaavan luottohenkilön löytymisen yrityksestä erittäin käytännöllisenä: 

”Olemme ajoittain kilpailuttaneetkin IT-palveluita, mutta olemme jatkaneet yhteistyötä VoiceLinkin kanssa, koska olemme saaneet erittäin hyvää henkilökohtaista palvelua ja osaamista sieltä.”

Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja 

Ylläpidosta kokonaisvaltaiseen IT-kumppanuuteen

VVY:n yhteistyö VoiceLinkin kanssa alkoi 2010-luvun vaihteessa laitehankinnoista ja niihin liittyvästä ylläpidosta. Vesilaitosyhdistyksellä ei ollut omaa IT-erityisosaamista, mutta melko paljon IT- ja puhelintoimintoihin liittyviä tarpeita. Vuosien saatossa yhteistyö on syventynyt kattavaan IT-kumppanuuteen, jossa VoiceLink vastaa lähes kaikista IT-toimista aina ylläpidosta ja laitehankinnoista konsultointiin, tietoturvallisuuteen sekä laajempiin IT-kehittämispohdintoihin. Pandemia ja etätyöskentely ovat lisänneet ulkoistetun IT-kumppanin merkitystä ja VoiceLink onkin huolehtinut siitä, että Vesilaitosyhdistyksen työntekijöiden työnteko on voinut jatkua tehokkaana ja turvallisena myös etänä. 

”Meillä on noin kymmenen hengen toimisto eli olemme pieni toimija, jolla on kuitenkin melko paljon IT- ja puhelintoimintoihin liittyviä tarpeita, mutta ei omaa erityisosaamista esimerkiksi laitteistojen tekniseen ylläpitoon ja kehittämiseen. IT-tukipalvelujen ulkoistaminen osaavalle ja erityistarpeemme hyvin tuntevalle kumppanille on tarkoituksenmukaisempaa kuin että yrittäisimme tehdä kaiken itse.”

Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja 

Molemmat osapuolet ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön, erityisesti sen luotettavuuteen ja joustavuuteen ja yhteistyö jatkuukin varsin kokonaisvaltaisen IT-kumppanuuden muodossa. 

”Omien kokemustemme perusteella suosittelisimme heitä, meillä on hyviä kokemuksia VoiceLinkin toiminnasta ja palvelusta”

Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja 

Lataa esite tästä!

Tutustu palveluihimme, joita tarjoamme kaikenkokoisille asiakkaille.