Tietosuojaseloste

28.02.2023

1. REKISTERINPITÄJÄ

Global VoiceLink GVL Oy (jäljempänä ”VoiceLink ”)
Y: 0113904-7
Läkkisepäntie 11, 00620 Helsinki
Puh. 09 – 41 500 500

2. REKISTERIEN NIMET

VoiceLink asiakastietokanta ja suoramarkkinointikanava

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, toimeksiannosta tai
asiakassuhteen perusteella. Saamme tietoja asiakkaiden yhteydenotoista sekä
yrityspäättäjärekistereitä ylläpitäviltä yrityksiltä.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja
palvelun tuottamiseen. Oikeutetun etumme perusteella käytämme tietoja työtehtävien
perusteella kohdistettuun, puhelimitse tai postitse tapahtuvaan markkinointiin,
markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisterissä säilytämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Rekisteröidyn perustiedot, nimi, titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelut, tuotteet,
  tilaukset, irtisanomisilmoitukset ja palvelupyynnöt
 • Mahdolliset käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä sähköpostiviestinnän tallennus

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään syntyneiden asiakassuhteiden perusteella, palvelujen käyttäjiltä,
uutiskirjeiden tilaajilta. Henkilötietoja voidaan myös täydentää yrityspäättäjärekistereitä
ylläpitävien yrityksien kautta.

7. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää VoiceLink pääkäyttäjän myöntämiä käyttäjä tunnuksia.
Pääkäyttäjä on määritellyt työtehtävien mukaan käyttäjätunnuksien oikeudet jolloin
VoiceLink voi rajata työntekijöidensä näkyvyyden asiakashallintajärjestelmässä, tällaiset
tilanteet ovat esimerkiksi: Markkinointi henkilöstö eivät näe IT-Ylläpitopalvelua ostavien
yritysten ja niiden loppukäyttäjien työasemientietoja eikä palvelupyyntöjä, koska tämä ei
varsinaisesti liity heidän toimenkuvaansa. Tiedot säilytetään palveluntarjoajien ja / tai
VoiceLink tietokannoissa jotka ovat suojattu palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla.
Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa jonne on pääsy vain ennalta nimetyillä
henkilöillä.

8. MIHIN TIETOJA LUOVUTETAAN?

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta viranomaisia
ja perintäyhtiöitä.

 • Viranomaiset:
  • Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten
   edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla,
   tavalla
 • Suostumus:
  • Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen
   suostumuksesi
 • Yritysjärjestelyt:
  • Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme,
   henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille
 • Perintä ja oikeusvaateet:
  • Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen
   sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten
   rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
   puolustamiseksi

9. EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Sivusto hyödyntää sivuston käytön analysoimisessa esimerkiksi Google Analytics -analyysipalvelua. Sivusto myös saattaa hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä ekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa ja kävijäseurannassa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta ja halutessasi voit kytkeä evästeet pois päältä selaimesi asetuksista. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston käyttöön.

Lisäksi sivustolla on linkkejä kolmannen osapuolen palveluihin (mm. YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, iWiki). Siirryttäessä kolmannen osapuolen sivustoille, saattavat kyseiset sivustot kerätä käyttäjätietoja omien ehtojensa mukaisesti.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä
koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti
ja allekirjoitettuna osoitteella:

Global VoiceLink GVL Oy
Läkkisepäntie 11, 00620 Helsinki

Pyyntö voidaan esittää myös VoiceLink:in toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 11, 00620
Helsinki. Pyyntöä esittävän henkilön pitää pystyä esittämään henkilöllisyytensä sekä
jättämään tästä myös kirjallinen pyyntö.

Lataa esite tästä!

Tutustu palveluihimme, joita tarjoamme kaikenkokoisille asiakkaille.